Mette Frederiksen klar til at danne regering

0

De sidste ting i aftalen, der danner grundlag for den nye regering, faldt på plads ved et møde mellem de deltagende partier i Landstingssalen i aftes.

De fire partiledere med Mette Frederiksen i spidsen præsenterede hver især kort de hovedpunkter, som de er blevet enige om. Det drejer sig bl.a. følgende punkter:
– På klimaområdet skal Danmark nu arbejde på en målsætning om at reducere CO2-belastningen med 70 pct. i 2030
– Der bliver minimumsgarantier i vuggestuer og børnehaver.
– Børnene i Sjælsmark skal bo et andet sted.
– Danmark skal igen tage kvoteflygtninge.
– Udviste flygtninge skal ikke placeres på Lindholm
– Det bliver lettere at skaffe udenlandsk arbejdskraft til Danmark.
– Fattigdommen blandt børn skal bekæmpes.
– Der er mål om at øge beskæftigelsen i Danmark.

Mette Frederiksen vil i morgen gå til Dronningen og meddele, at hun nu kan danne en Socialdemokratisk mindretalsregering.

Redaktionen