Europæisk kulimport falder hurtigt

0

Faldet i Europas import af kul vil fortsætte i de kommende år, forudser rapporten, drevet af den grønne omstilling, der i større eller mindre grad er i fokus overalt i Europa med lukninger af kulfyrede kraftværker til fordel for bæredygtig energi til følge.

I de første 11 måneder af 2019 faldt importen af kul til Europa fra 124,7 mio. tons til 105,7 mio. tons, svarende til en reduktion på 15,2 pct.

De største aftagere af kul i Europa er Holland med 35,9 mio. tons, fulgt af Tyskland (10,8 mio. tons), Spanien (10,5 mio. tons), Italien (7,9 mio. tons), Ukraine (6,6 mio. tons) og Storbritannien med 3,3 mio. tons.

Kilde: Hellenic Shipping News