DFDS ”buldre” frem på cargo-del til Kiel

0

Det fremgår af tallene for 2019 som netop er offentliggjort af havnemyndighederne i Kiel. For første gang kunne DFDS for hele året flytte mere end 2,5 mio. tons gods på overfarten mellem Kiel og den Litauenske havneby Klaipeda. Samlet set bidrager de tre store nordiske færgerederier med 85 procent af totalomsætningen på ca. 6,8 mio. tons.

DFDS succes mellem Litauen og Slesvig-Holsten var bl.a. medvirkende til at rederiet sidste år måtte sætte ekstrakapacitet ind på overfarten for at klare presset fra cargodelen. Heri er importen til Tyskland af russisk træ ikke medregnet. Det tal var sidste år på 92,500 m2 sibirsk lærk som sættes på lager i DFDS egne tørrehaller. Træet som tidligere blev sejlet med ro/ro skib sejles nu på konventionelle fartøjer eftersom Finnlines og DFDS stoppede samsejling i en såkaldt spaceload agreement på overfarten mellem Skt. Petersburg og Kiel.

Hos Stena Line svigter transporten af løstrailer nordgående mod Göteborg. Den samlede omsætning går en smule frem omkring 1-2 procent i forhold til året før. Color Line erkender at de fortsat har det vanskeligt med fragtkunder om end de har indsat er rent ro/ro skib ”Color Carrier” mellem Oslo og Kiel og vise versa.

Color Line holder fast i fragtdelen for at få flest mulig lastbiler over på skib/bane. Det stemmer overens med den norske regerings opfordring til at skåne miljøet.

For samtlige ro/pax rederier gælder, at de er mere end tilfredse med havnemyndighederne aktive indsats for at flytte gods på bane. Med en samlet længde på 750 m afgår der nu flere gange om ugen et særligt cargotog direkte fra Kiel til Verona vest for Venedig. Dertil kommer åbningen af en ny direkte baneforbindelse mellem Kiel og Luxembourg.

For at imødegå den omfattende kritik af NOx og C02 problematikken har Kiel havne i samarbejde med myndighederne besluttet at investere næste 100 mio. kroner i landstrømsanlæg til krydstogtskibene og færger. Det første anlæg er allerede taget i brug af Color Line. Arbejderne ventes sluttet inden 2030 hvor havnen skal være klimaneutral.

Med sine tre krydstogtterminaler slog krydstogtsæsonen i 2019 alle rekorder. Pax-tallet steg med 8,4 procent til i alt 2,4 mio. passagerer. De største rederier var igen AIDA, TUI og MSC som alle vender tilbage igen, når den nye sæsonen om få måneder igen skydes i gang. MSC indsætter i den nye sæson to sværvægtere på krydstogtfarten til de Skandinaviske lande og Rusland fra Kiel. Største skib er igen MSC Meraviglia.
Jenø-