Maersk central i EU-høring om rapportering

0

De såkaldte MRV rapporteringssystem som skibe, der der sejler til og fra samt inden for EU har skullet rapportere siden januar 2018, står nu overfor sin første revision. Dataene fra MRV-systemet (monitorering, rapportering og verificering) benyttes blandt andet til at udregne skibenes CO2-udledning og her har mængden af fragtet gods indgået i beregningen.

Men om det fortsat skal være tilfældet, var på dagsordenen til høringen, hvor Simon Bergulf , der er direktør for regulatoriske anliggender i A.P. Møller – Maersk, var inviteret som eneste repræsentant fra industrien.

“Jeg er glad for, at Europa-Parlamentet gav os muligheden for at komme til orde. Hvis mængden af fragtet gods ikke længere skal være en del af indberetningen, kan man ikke se, hvilke skibe der reelt er mest energieffektive,” siger Simon Bergulf.

”For os er det afgørende, at der fortsat er et klart incitament til at gå forrest i den grønne omstilling af skibsfarten” siger Simon Bergulf.

a der har været en hård armlægning om, hvad indberetningen til EU skal omfatte, fulgte Danske Rederier høringen tæt. Revisionen af MRV bliver nemlig også forsøgt kædet sammen med hele diskussionen af, om europæisk søfart skal indgå i EU’s CO2-kvotehandelssystem.  En ide, der hverken får opbakning fra Danske Rederier eller fra Maersk.

”Vi anerkender EU’s ambitionsniveau og vil meget gerne spille konstruktivt i forhold til, hvordan EU kan understøtte de-karbonisering af den globale skibsfart. En ting er sikkert: Vi kan ikke kvotehandle os til CO2 neutralitet i 2050. Her skal vi have udviklet, testet og udrullet ny teknologi og nye drivmidler,” siger Simon Bergulf, direktør for regulatoriske anliggender i A.P. Møller – Marsk.

”Det kommer til at kræve en massiv investering i forskning og udvikling og derfor bør EU se på specifikke indsatsområder for skibsfarten,” siger han.

Kilde: Danske Rederier