DFDS negativt påvirket af Brexit-usikkerhed

0

Det er ikke mindst resultaterne i 4. kvartal i fjor, der påvirker DFDS´s årsregnskab negativt. Her bremsede UK-markedet for fragt og passagerer yderligere op på grund af Brexit og var med til at sænke indtjeningen på flere forretningsområdet – “især Kanalen og Nordsøen” – oplyser selskabet.

Omsætningen for hele året steg med 5,6 pct. til 16,6 mia. kr., men blot med 1 pct. i 4. kvartal, hvor driftsresultatet landede på 771 mio. kr. eller knap 9 pct. ringere end i samme kvartal 2018, mens resultatet efter skat dykkede med 57 pct. til 181 mio. kr.

For 2020 forventer rederiet, at dets Win23 strategitiltag bliver en vigtig positiv drivkraft, “mens fortsat usikkerhed om Brexit forventes at få en negativ effekt. Omsætningen forventes at stige omkring 4 pct. og EBITDA før særlige poster forventes inden for et interval på DKK 3,5-3,9 mia. mod 3,6 mia. kr i 2019.

DFDS forventer at investere omkring 2,3 mia. kr. i 2020, hvoraf 1 mia. går til tre nye ro-ro fragtfærger, hvoraf den første – Humbria Seaways – blev leveret i januar, mens de to sidste bliver leveret i henholdsvis marts og oktober.
350 mio. kr. er afsat til forudbetaling for to kombinerede fragt- og passagerfærger, der leveres i slutningen af 2021.

Til investering i scrubbere har DFDS afsat 175 mio. kr,, mens 350 mio. kr. er reserveret til vedligeholdelse og opgraderinger og ca. 600 mio. kr. til forskellige andre investeringer bl.a. i terminaler.

Kilde: DFDS