Ellen sejler nu 5 daglige returture

0

”Jeg er stolt over at Ærø har været med til at vise en helt ny retning for færgedrift og kystnær skibstrafik, i det hele taget”, siger Ole Wej Petersen, Ærøs borgmester.

”Ærø Kommune har en Visionsplan som skal lede til 100 % bæredygtighed, og Ellen er den logiske konsekvens af den plan. Også derfor er jeg yderst tilfreds med at vi satsede på eldrift, og på den velsejlende og hurtige Ellen”, siger Ole Wej Petersen.

Undersøgelser fra Siemens og Syddansk Vækstforum har beregnet at over 80 % af de nordiske og europæiske færgeruter kan dækkes med Ellens rækkevidde på 22 sømil, omtrent 40 kilometer. Ellen har med sin høje frekvens demonstreret, at eldrift også i praksis er en udmærket, og revolutionerende løsning på den kystnære færge- og skibstrafiks udledninger af drivhusgasser og skadelige partikler.

Ellen sejler ikke bare grønt, men også hurtigt og driftsøkonomisk, således sparer passagererne omkring 10 minutter på turen med elfærgen, i forhold til overfarten med den tidligere dieselfærge. Ærøfærgerne kan samtidig spare mandskab, fordi den elektriske teknologi er mindre vedligeholdelseskrævende end den traditionelle dieseldrift.

Færgen har sejlet helt stabilt siden dokningen i efteråret, hvor de sidste justeringer blev udført og batteripakken blev optimeret. Ellen er blevet en succes, og har modtaget en række påskønnelser og rosende ord fra fagblade og branchefolk.

Kilde. Ærø Kommune