Skagen Havn er fiskernes foretrukne

0
Foto: Skagen Havn

Skagen havn cementerede sidste år sin status som Danmarks største fiskerihavn ved igen at sætte rekord for værdien af landede fisk, der lød på mere end én milliard kroner. Der arbejdes netop nu fuld kraft på den tredje udvidelse, der særligt styrker mulighederne for fiskeri, fiskeindustri og gods.

Ét af de berømte Skagensmaleres foretrukne motiver var fiskerne i Skagen i gang med at sætte båden i vandet eller trække vod. I dag – over 100 år senere – er fiskeriet forsat en del af Skagens DNA. Men motivet ser anderledes ud; Rorsbådene i træ er erstattet af topmod- erne fiskefartøjer, der sidste år landede 348.000 tons fisk til en værdi af mere end én milliard kroner. Det gør Skagen havn til Danmarks største fiskerihavn, som står for 25 procent af den samlede vægt, landet i Danmark.

– Fiskeri og forarbejdning af fisk har en lang tradition og historie på Skagen havn, og det er forsat den grundlæggen- de kerne i Skagen Havns forretning. Vi glæder os over, at fiskeriet udvikler sig

flot, og at både danske og udenlandske fiskere forsat vælger os til, siger Willy B. Hansen, der har været administrerende direktør for Skagen Havn siden 2003.

Værdien af fiskene mangedobles, når de behandles og forarbejdes i industrien. Der transporteres derfor fisk og fiske- produkter, herunder også fiskemel og fiskeolie fra havnen og ud i verden for mange milliarder kroner.

EN FULDENDT VÆRDIKÆDE

Fiskeri og fiskeindustri trives side om side på Skagen havn, der har en optimal beliggenhed i forhold til fiskepladserne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Der er en stærk og fuldendt værdikæde med alle led fra fangst og landing over forarbejdning til afsætning og transport i en ubrudt kølekæde. De mange aktører inden for fiskeriet, og en klar prioritering af fiskeriet fra Skagen Havns side, gør havnen til det rigtige valg for både fiskere og forarbejdningsindustrien.

UDVIDELSE AF RAMMERNE

Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn under Frederikshavn Kommune. Havnen defi- nerer sig som en kommerciel erhvervshavn, der proaktivt arbejder for at skabe den optimale platform for vækst og bæredygtig udvikling hos havnens kunder og aktører.

Den 28. juni 2019 tog Skagen Havn og Per Aarsleff A/S første spadestik til etape 3 udvi- delsen af havnen, der har et prisskilt på 500 millioner kroner, og er den største udvidelse i Skagen havns historie. Udvidelsen vil forandre

og udbygge Skagen Havn med 190.000 kvm nyt landareal og 1050 meter ny kaj med vand- dybder på 11 og op til 13 meter.

– Vi ønsker proaktivt at investere i projekter, der kan sikre balance mellem havnens kom- mercielle udvikling og operatørernes behov. Investeringen i etape 3 udvidelsen er et udtryk for, at vores kunder vækster og udvikler sig – og vi udvider rammerne til deres fremtidige behov. I denne etape har vi særligt fokus på at optim- ere rammerne for forretningsområderne fiskeri og gods, som vil kunne øge deres aktiviteter på baggrund af udvidelsen, forklarer Willy B. Hansen.

Artiklen kan læses i sin helhed i FiskerBladets augustudgave, som ligger digitalt her.

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her