Åbning af fiskeri efter muslinger indenfor og østers udenfor Natura2000 i Limfjorden

0
Arkivfoto

Mandag den 21. september 2020 åbnes der for muslingefiskeri i Natura2000 samt østersfiskeri udenfor Natura2000 i Limfjorden. Fiskeriet efter både blåmuslinger og østers indenfor Natura2000 bliver åbnet gradvist i Løgstør og Lovns Bredning. Det skriver Fiskeristyrelsen.

Der åbnes for fiskeriet på baggrund af DTU Aqua´s konsekvensvurderinger, hvormed balancen mellem fiskeri og beskyttelse af Natura2000-områderne  sikres.

Fiskeriet indenfor Natura2000 må kun ske i særligt udpegede fiskekasser. Fiskekasserne er udlagt, så fiskeriet ikke kommer i kontakt med de af DTU Aqua udlagte ålegræsbeskyttelseszoner og de af Miljøstyrelsen udpegede stenrev.

Kilde: Fiskeristyrelsen

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her