97 millioner kroner investeret i nye havneanlæg

0
Foto: Thyborøn Havn

Midterhavnen, ja man kan med rette kalde det hjertet af
Thyborøn Havn, er top tunet efter en større renovering af de to midterste havnebassiner, der i dag danner ramme for helt unikke arbejdsforhold dels til nybygning af fartøjer og losning af industrifisk til fiskemels- og fiskeoliefabrikken TripleNine A/S.

Thyborøn Havn har netop lagt sidste hånd på værket og afsluttet byggeriet af to store havneanlæg i midterhavnen, hvor der er investeret henholdsvis 22 millioner kroner i havnebassinet Vestre Inderhavn, der benyttes til aptering af nybygninger til fiskeriet, og 75 millioner kroner i nye lossekajfaciliteter ved fiskemelsfabrikken TripleNine A/S. Samlet set har Thyborøn Havn med disse byggerier investeret 62 millioner kroner til gavn for både konsum- og industrifiskeriet. De resterende 35 millioner kroner har TripleNine A/S investeret i nye lossefaciliteter til losning af proteinfisk til foderproduktion. Begge byggeprojekter er forløbet planmæssigt og den daglige drift har været uforstyrret og er forløbet helt uden driftstop i begge havnebassiner i hele byggeperioden.

Investeringen i midterhavnen på Thyborøn Havn gør, at havnen i dag er fuldt opgraderet, og at alle havnebassiner er tilpasset nutidige behov.

Fiskeriet er vigtigt i Thyborøn

”Thyborøn Havn har sin rod i fiskeriet, og fiskeriet er fortsat meget vigtigt på Thyborøn Havn. Branchen står samlet set for omkring halvdelen af omsætningen, og vi ligger positioneret blandt de tre største danske fiskerihavne.

Derfor er det også strategisk vigtigt at sikre, at vores havneanlæg fortsat støtter godt op om fiskeriets aktivitet og fiskernes arbejdsdag – ja i det hele taget følger med udviklingen”, udtaler Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn.

Resten af artiklen kan læses i september måneds onlineudgave af FiskerBladet her.

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her