Efterårets første landing af makrel

0
”Jeg er utrolig taknemmelig og stolt over, at valget faldt på os i forbindelse med overtagelsen, og samtidig vil jeg gerne rose Jørgen for hans tålmodighed undervejs i processen,” siger Cato Brun Christensen (th.), som her ses sammen med Jørgen Severinsen, tidligere ejer af Dan Eye. Foto: Michael Egelund / Skagensavis

Traditionelt set leveres størstedelen af makrellandingerne i Danmark til Hirtshals, men i slutningen af sidste uge blev dette års allerførste makrel landet i Skagen. Landingen blev inspiceret af de nyligt sammenlagte inspektionsvirksomheder SkawInspection og Dan Eye. Det skriver Skagensavis.

Såvel leverandøren som aftageren af årets første makrellanding repræsenterer kompromisløs kvalitet, hvad angår håndtering af konsumfisk. Landingen blev nemlig leveret af en god kending af Skagen Havn, GG 764 Astrid, og aftageren af den eftertragtede makrel var Sæby Fiske-Industri A/S, som er førende i verden indenfor fremstilling af makrelkonserves.

Landingen af den værdifulde last markerede samtidig en sammenlægning i branchen, da inspektionsvirksomheden SkawInspection netop har opkøbt størstedelen af aktiverne i sin tidligere konkurrent Dan Eye. I dagens anledning var ejer af SkawInspection, Cato Brun Christensen, og tidligere ejer af Dan Eye, Jørgen Severinsen, samlet ved landingen, som de så som en god mulighed for at drage nytte af de synergier, det giver at lægge to virksomheder sammen.

”Jørgen Severinsen kontaktede mig sidste år for at høre om muligheden for en eventuel overtagelse af hans virksomhed Dan Eye, og det var vi særdeles interesserede i. Vores kunder vokser hele tiden, blandt andet gennem opkøb, og vi var ikke i tvivl om, at vi skulle benytte chancen for at ’vokse med’,” siger Cato Brun Christensen, ejer af SkawInspection.

Direktøren for Sæby Fiske-Industri, Claus Christensen, benyttede ligeledes anledningen til at understrege vigtigheden af en uvildig tredjepart, når de handler med makrel.

”Det er – og har altid været – meget vigtigt for os at anvende Kongelig Vejer og Måler / tredjepart i forbindelse med opkøb af makrel, da det er ekstreme værdier, vi taler om. Vi ønsker ikke, at der opstår en disputs imellem os og vores i forvejen trofaste leverandører. Ved afslutningen af en landing skal endelig vægt, størrelse på fiskene samt eventuel bifangst være fuldstændig dokumenteret, for at der ikke kan opstå tvivl, både imellem køber og sælger, men heller ikke fra myndighedernes side,” siger Claus Christensen, direktør for Sæby Fiske-Industri.

Vil vokse sammen med fiskerierhvervet 
Fælles for inspektionsvirksomhederne SkawInspection og Dan Eye er, at de igennem mange år har haft fiskeriet som en stor del af deres inspektionsaktiviteter. Det var tilbage i 1980’erne, at den endelige vægtangivelse imellem fisker og opkøber overgik til Kongelig Vejer og Måler. Indtil da havde man typisk anvendt en estimeret vægtangivelse på 40 kg. pr. kasse, men af forskellige årsager valgte man altså at lægge det endelige resultat ud til tredjepart. 

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er stolte og glade for, at fiskerierhvervet har ønsket at gøre brug af vores ydelser igennem så mange år. I disse tider regner de politiske beslutninger ned over erhvervet. Vi vil gerne fortsat være med til at afdække fremadrettet, at det man foretager sig i det pelagiske fiskeri, foregår fuldstændigt efter bogen,” lyder det samstemmigt fra Cato Brun Christensen, ejer af SkawInspection, og Jørgen Severinsen, tidligere ejer af det nu opkøbte Dan Eye.

De understreger i samme ombæring, at de med sammenlægningen også kan fokusere på at forbedre og udvide inspektionsydelserne på produkter som blandt andet korn og foderstoffer, brændstoffer og draftsurveys.

Uvildig inspektion kan være altafgørende
Såvel SkawInspection som Dan Eye er såkaldte akkrediterede inspektionsvirksomheder af det danske akkrediteringsorgan DANAK. Med det forstås, at mange af inspektionsopgaverne udføres i henhold til en europæisk standard, med godkendte instrumenter og uddannet personale. 

”Ved involvering af en akkrediteret inspektionsvirksomhed er du som rekvirent garanteret et veldokumenteret slutresultat. Det er til stor gavn for samtlige involverede parter, at de trygt kan læne sig tilbage og til enhver tid kan referere til et uvildigt inspektionsresultat og dokumentere, at et kg er et kg,” siger Jørgen Severinsen, tidligere ejer af det nu opkøbte Dan Eye.

Kilde: Skagensavis

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her