Bred opbakning til omlægning til skånsomt kystfiskeri i vestlige Østersø

0
Foto: Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation.

Fremover skal fiskeriet i store dele af vestlige Østersø omlægges, så det foregår med skånsomme redskaber. Sådan lyder et forslag, der netop er indsendt til fiskeriminister Mogens Jensen (S) af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO (FSK-PO). [1] Det skriver Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation.

Forslaget bakkes op af Greenpeace, WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), Fiskerikajen, Kystfisker Kompagniet, Danmarks Naturfredningsforening og brancheorganisationen Low Impact Fishers of Europe (LIFE). Det er led i et større arbejde, der er igangsat af Mogens Jensen, for at sikre et bæredygtigt og økonomisk holdbart fiskeri i Østersøen, hvor kvoterne på b.la. torsk er blevet kraftigt reduceret over en årrække.

”Det kan ikke fortsætte, som det gør nu, for så dør det kystnære fiskeri i vestlige Østersø. Vi er simpelthen nødt til at handle,” siger Søren Jacobsen, kystfisker fra Helsingør og formand i FSK-PO.

En omlægning til skånsomt fiskeri som f.eks. fiskeri med garn vil ifølge forslaget fra FSK-PO bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri, en bedre økonomi samt fremtidssikre det skånsomme kystfiskeri i vestlige Østersø. Med forslaget er ønsket at sikre både Østersøens fisk og kystfiskeriets overlevelse.

Beregninger viser da også, at der er god økonomi i at fiske skånsomt:

“Kystfiskerne fanger primært mellemstore torsk af høj kvalitet, der giver en god pris, når de sælges. Helt anderledes er det med de større fartøjer der hovedsageligt lander torsk på under 1 kg, som sælges meget billigt,” siger Jesper Redecker Hansen fra Fiskerikajen. [2]

”De store fartøjer har i dag det meste af torskekvoten, og det er hverken økonomisk eller miljømæssigt hensigtsmæssigt, når kvoten er så lille. Særligt ikke i lyset af, at markedet i dag efterspørger skånsomt fanget fisk,” fortsætter Jesper Redecker Hansen.

Det skånsomme kystfiskeri er på mange områder et bæredygtigt fiskeri. I Øresund, hvor der udelukkende fiskes med skånsomme redskaber, er der en sund bestand af torsk og en rig natur. Ifølge forskere hænger dette bl.a. netop sammen med, at der udelukkende fiskes med skånsomme redskaber.

Østersøen er, som de øvrige danske farvande, hårdt presset af en bred vifte af miljøproblemer bl.a. som følge af forurening med næringsstoffer. Mange af fiskenes levesteder i Østersøen er således ikke i god stand, og det har en række konsekvenser. Forskning viser, at det bl.a. påvirker fødekædens funktionalitet negativt, reducerer havets modstandsdygtighed over for større miljøudfordringer, som f.eks. klimaforandringer, og mindsker samfundsøkonomiske fordele bl.a. i forbindelse med fiskeri.

“Syv ud af otte af de marine naturtyper i Danmark er i stærk ugunstig tilstand, og ingen af vores havområder er i god miljøtilstand, som Danmark ellers har forpligtet sig til på at levere i 2020. En omlægning af en større del af fiskeriet, så der i højere grad bliver brugt naturskånsomme redskaber, vil være til gavn for havbunden og dermed også havets økosystemer,” påpeger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Fiskerne i området er presset af en reduceret torskekvote, der i dag kun er en femtedel af, hvad den var for bare 13 år siden [3]. Det er derfor ifølge forslaget mere hensigtsmæssigt både økonomisk og i forhold til torskebestandens sundhed at prioritere kystfiskeriet, hvor torsken vokser sig større, inden den bliver fanget.

Kilde: Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation.

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her