Officielt: Danske fiskere må afgive 25 procent til briterne

0

Helt som frygtet må danske fiskere som resten af EU afgive en fjerdedel af sine kvoter fra britisk farvand til Storbritannien.

Da Brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien var underskrevet, var der usikkerhed om, hvor hårdt danske fiskere bliver ramt af aftalen, og nu bekræfter EU ifølge Fiskeristyrelsen mediernes rygter om, at danske fiskere skal afgive 25 procent at sine kvoter fra britisk farvand til briterne.

– Aftalen betyder, at der i overgangsperioden overføres kvoteandele til Storbritannien for visse af de fælles bestande, svarende til 25 procent af værdien af EU’s historiske fiskeri i britiske farvande. Disse kvotereduktioner omfatter også flere bestande, der er vigtige i dansk fiskeri, f.eks. torsk, sild og tobis i Nordsøen, skriver Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

Aftalen fastlægger hver parts kvoteandel af de fælles bestande. Dette omfatter også kvoteandelene for bestande delt mellem EU, Norge og Storbritannien, samt de såkaldte kyststatsbestande (makrel, blåhvilling og atlantoskandisk sild).

Stadig masser af spørgsmålstegn
At der nu er kommet klar over konsekvensen af Brexit for danske fisker betyder dog ikke, at der endnu er klarhed om ret meget andet. Fiskeristyrelsen skriver, at aftalen principielt gælder fra årsskiftet, når Storbritannien træder ud af det europæiske fællesskab, men det kan ikke siges præcist, hvornår aftalen konkret træder i kraft, ligesom flere detaljer endnu ikke er 100 procent afklaret.

– Det ligger dog fast, at aftalen fortsat giver mulighed for adgang til britisk farvand til at fiske både kvoterede og ikke-kvoterede arter. Først i en overgangsperiode, der går fra 1. januar 2021 (eller når aftalen træder i kraft) til 30. juni 2026, hvor der forventes adgang på det nuværende niveau. Derefter som en del af en længerevarende aftale. Betingelser og niveauer for denne farvandsadgang skal afklares, før farvandsadgangen kan blive en realitet, skriver Fiskeristyrelsen.

Hvis det tillige ikke lykkes parterne at blive enige om TAC-niveauet for de fælles bestande for det kommende år, skal hver part ifølge aftalen fastlægge midlertidige fiskerimuligheder inden en række fastlagte kriterier – herunder er der aftalt et vist niveau af farvandsadgang for de midlertidige fiskerimuligheder.

Sanktionsmuligheder hvis Storbritannien løber fra aftalen
Det er stadig ikke på plads, hvilke kontrolregler og tekniske foranstaltninger der vil gælde for EUs fiskeri i britiske farvande, når farvandsadgangen træder i kraft.

Der er dog fastlagt sanktionsmuligheder, hvis briterne efter overgangsperioden beslutter at lukke for adgangen til britisk farvand for EUs fartøjer eller ikke vurderes at leve op til aftalens målsætninger og principper.  

Det vides på nuværende tidspunkt, hvornår danske fartøjer kan få adgang til fiskeri i britisk zone, men man kan holde sig opdateret om betingelserne og betydningen af Brexit for fiskeriet på Fiskeristyrelsens Brexit-side og på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Man kan desuden læse hele den 1259 sider lange Brexit-aftale her.

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her