Danske Havne vil have øget fokus på transport til søs

0

Blåt møder grønt i Danske Havnes indspark til de politiske forhandlinger om en mobilitetsplan, som politikerne skal forhandle på palds i løbet af foråret.

– Gennemtænkt infrastruktur er en forudsætning for grøn omstilling. Så kort kan det vel i grunden siges.

Sådan udtaler administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Havne, Tine Kirk Pedersen, i en pressemeddelelse, i forbindelse med at Danske Havne præsenterer sit bidrag til en infrastrukturplan, der skal have øget fokus på vandsiden. Et af organisationens nøgleargumenter er, at transport udgør næsten en tredjedel af EUs samlede CO2-udledning, hvoraf hovedparten stammer fra vejtransport.

– Det virkeligt nye er, at infrastruktur ikke længere bare er skinner, vej og cykelstier, men også vandsiden. Vi skal gerne have mere gods ud på søen, og kombinationen mellem transport på jernbane og transport på hav er noget, der batter i klimaregnskabet, siger Tine Kirk Pedersen. Hun påpeger, at det især gør en forskel, når strømmen fra off-shore vind kan blive omdannet til klimavenligt brændstof til både skibe, lastbiler og fly, f.eks. brint og brintbaseret diesel. 

Teknologien, der kaldes Power-to-X, er prioriteret i flere danske havne og naturligt en integreret del af Danske Havnes strategi.

– Off-shore vinden er en afgørende forudsætning for Power-to-X. Vi har i Danmark en klokkeklar styrkeposition på havvindmøller, som vi selvfølgelig skal udnytte, så vi også med offentlige midler prioriterer og investerer i den nødvendige infrastruktur. På den måde bliver den grønne omstilling en dansk, win-win og Danmark kan få en europæisk nøglerolle, hvis vi vil og tør, i den grønne omstilling, siger Tine Kirk Pedersen.

Blåt møder grønt
Det er altså blåt, der møder grønt i Danske Havnes udspil til infrastrukturplan, der i flere del-elementer indtænker den grønne omstilling og klimanyttige tiltag.

– Omstillingen med grønne tiltag i de danske havne har været i gang i årevis, siger Tine Kirk Pedersen og påpeger, at de mange havne i dag har etableret landstrømsanlæg til flere skibstyper. Det betyder, at mange skibe, der anløber danske havne, kan tilslutte sig strøm fra land, når de ligger til kaj, så de kan slukke dieselmotoren og dermed skrue dramatisk ned for partikel-udledningen.

Nogle skibe er dog stå store, at de ikke kan benytte de nuværende landstrømsanlæg. Det gælder især de store krydstogtskibe, der anløber en række danske krydstogtshavne, når der ikke er Corona-pandemi. Københavns og Aarhus’ havne er store danske krydstogtsmål, og i begge havne er der således også i den fremlagte plan forslag til strøm fra land til krydstogtsskibe, som de to havne allerede er i gang med det forberedende arbejde på, og har modtaget EU støtte til.

Stat og kommune skal med
– Det er blot afgørende, at politikerne både lokalt og nationalt forstår og anerkender, at det er så dyre projekter, at der nødvendigvis må både kommunale og statslige kroner i projekterne, når havnene er kommet med deres del. Projekterne er nødvendige for den grønne omstilling. De er også nødvendige for at fastholde, udvikle og udvide den glædelige vækst i krydstogtsskibes anløb i danske havne, der både tilfører værdi og vækst og ikke mindst arbejdspladser. Men skal det ske grønt, skal der etableres strøm fra land, og det er en dyr business case, siger Tine Kirk Pedersen.

Danske Havnes oplæg kommer netop nu, fordi politikerne efter planen her i foråret skal forhandle ny grøn mobilitetsplan. Og her ser Tine Kirk Pedersen det som afgørende for at komme i mål, at havnene i almindelighed tænkes ind og at mulighederne for gods til vands i særdeleshed tænkes ind. Det kræver investeringer i milliardklassen.

– Det siger sig selv, at flytter vi godstransport fra lastbiler på vejene til skibe på vandet, så letter trængslen. Det vil mange bilister blive glade for. Og klimaet vil vinde, fordi vi samtidig sænker forureningen fra vej-transporten, siger Tine Kirk Pedersen, der gør opmærksom på, at udspillet rummer en række forslag til initiativer i hele Danmark, der både bidrager til at skabe merværdi i havnene, arbejdspladser og øget trafiksikkerhed.

Du kan finde Danske Havnes infrastrukturplan her.