Fiskeristyrelsen uddeler kysttillæg

0
Foto: Sebastian Pena Lambarri, Unsplash.

Fiskeristyrelsen har uddelt kystfiskertillæg baseret på midlertidige kvoter. Mængderne vil blive genberegnet, når kvoterne 2021 er på plads.

Fiskeristyrelsen har den 20. januar 2021 uddelt kystfiskertillæg til de berettigede fartøjsejere og udsendt justeret FKA-tilladelse licensliste nr. 1000, der indeholder det tildelte kystfiskertillæg.

Grundet manglende aftale om de kvoter, der deles med Norge og Storbritannien, har EU vedtaget en midlertidig løsning for 2021. Det betyder, at 25 procent af initialkvoten for 2020 kan fiskes i EU-farvande i 1. kvartal 2021.

For torsk i Nordsøen og Skagerrak, Rødspætte i Nordsøen og Skagerrak samt tunge i Nordsøen gælder det, at kystfiskertillægget er beregnet på den midlertidige mængde. Kystfiskertillægget for de nævnte arter vil blive genberegnet, når den endelige kvote for 2021 udmeldes.

I alt er 199 fartøjer tilmeldt begge kystfiskerordninger, hvor 106 fartøjer har tilkendegivet, at de udelukkende fisker med skånsomme redskaber.

Fordelingen på de to kystfiskerordninger er som følger:

• Den tidsbegrænsede kystfiskerordning, der løber frem til 31. december 2022, her er 129 fartøjer tilmeldt.
• Den tidsubegrænsede kystfiskerordning, her er der tilmeldt 70 fartøjer.

Ifølge reguleringsbekendtgørelsens § 81, skal 1/3 af kystfiskertillægget uddeles senest den 1. februar 2021. Her fremgår det også, hvilke fartøjsejere der er berettiget til kystfiskertillægget.

Fartøjsejere, der senest den 31. maj 2021 har landet 1/3 af fartøjets årsmængder inkl. kystfiskertillæg og tildelinger fra Fiskefonden for hver kvote, kan ansøge om yderligere 1/3 af kystfiskertillægget tildelt fartøjet jf. §80 i reguleringsbekendtgørelsen.

Ansøgning kan indsendes, når mængden er opfisket, dog senest 1. juni 2021.Ansøgningen skal sendes til kystfisk@fiskeristyrelsen.dk

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her