Aalborg Havn øger omsætningen med en procent

0

På trods af coronapandemien har Port of Aalborg oplevet en lille fremgang i det forgange år. Omsætningen går frem med knap en procent.

Port of Aalborg har netop opgjort godsomsætningen for det seneste kalenderår, og heraf fremgår det, at den samlede omsætning på gods over kaj ramte 3.045.000 tons. Det oplyser havnen i en pressemeddelelse.

Dermed har havnen trods et svært år præget af coronapandemien realiseret en fremgang på lige knap en procent, og ifølge administrerende direktør Claus Holstein er det et tegn på, at det er lykkedes at positionere Aalborg stærkere i markedet for godsflow ind og ud af Danmark.

– Derudover hæfter vi os ved, at godsomsætningen på vores kajer på Østhavnen er gået flot frem, og det ser vi blandt andet som et udtryk for de senere års positive udvikling af vores erhvervspark, der har været med til at understøtte de eksisterende virksomheders forretning og medført, at mange nye virksomheder er kommet til.

Havde det ikke været for en ekstraordinær nedgang i kulimporten som følge af Nordjyllandsværkets længerevarende driftsstop i 2019, kunne Aalborg Havn ifølge Claus Holstein efter alt at dømme have realiseret en anselig større samlet omsætningsfremgang på gods over kaj.

Markant vækst på gods via jernbane
I 2020 oplevede Port of Aalborg en markant fremgang på aktiviteten på Østhavnens jernbaneterminaler. I alt var der 52 procent flere anløb, mens antallet af vogne steg 54 procent.

– Vi ser os selv som en intermodal indlandshavn og erhvervspark, og det betyder, at det ikke er nok at tilbyde transport over kaj. Vi skal sikre virksomhederne i vores erhvervspark de optimale betingelser for succes både på vandsiden og landsiden, og her bliver jernbanetransporten en stadig mere konkurrencedygtig transportform, siger Rasmus Munk Kolind, Commercial Manager Rail og fortsætter:

– Derfor har vi gennem de senere år investeret massivt i vores jernbanesetup – senest med en helt ny jernbaneterminal i 2020 – og vi er slet ikke færdige på den front. Derudover formåede vi gennem 2020 flere gange at øge antallet af ugentlig anløb, og lige før jul indfriede vi så en af vores helt centrale målsætninger om anløb alle hverdage.