Corona kostede Hirtshals Havn på bil- og passagertrafikken

0

Grænselukningen i Norge og Europa i 2020 gav Hirtshals Havn et fald i bil- og passagertrafikken over havnen på 59,1 procent.

Coronapandemien har som med så mange andre virksomheder sat sit præg på Hirtshals Havns status for 2020. Værst er det gået ud over bil- og passagertrafikken over havnen, der har taget et dyk på 59,1 procent fra 2019 til 2020. Til gengæld er der fremgang på flere andre områder.

I den samlede godsvolumen var der en vækst på 3,1 procent, hvilket svarer til, at der i 2020 blev transporteret knap 100.000 ton mere gods over kajen i Hirtshals sammenlignet med 2019. 2020 ender derfor med en samlet godsvolumen på i alt 1,9 millioner ton.

– Den positive udvikling i godsmængden sammenholdt med havnens allerede søsatte initiativer på området skærper vores forventninger til, at Hirtshals Havn i 2021 for første år nogensinde kan opnå en samlet godsvolumen på over 2 millioner ton, siger Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn.

Også fremgang på cargo
Hirtshals Havn kunne også konstatere fremgang inden for cargotrafikken, hvor antallet af lastbiler og løstrailere er steget med 2,1 procent fra 2019 til 2020. Dermed er der i 2020 overført i alt 144.000 enheder på trods af at rederierne, der besejler havnen, sideløbende har reduceret færgekapaciteten som følge af Coronapandemien.

På fiskesegmentet noterer Hirtshals Havn også en begrænset om end positiv udvikling i 2020. Her udgjorde de samlede tilførsler af fisk inklusiv laks nemlig en samlet værdi på 1,48 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 0,7 procent sammenlignet med 2019, der var et rekordår. Væksten i tilførslerne er opnået, samtidig med at værdien af de enkelte landinger har været faldende på grund af prispresset på de nedlukkede sydeuropæiske markeder, hvor fisk fra Hirtshals primært afsættes.

– Bil- og passagertrafikken samt udviklingen på markederne for Hirtshals’ kvalitetsfisk har naturligvis sat tydelige spor på Hirtshals Havn i 2020, og det vil det også gøre det i 2021 – og måske helt ind i 2022. Det forholder vi os naturligvis til, samtidig med at vi sætter fuldt fokus havnens fremtidige udvikling i fremtiden, siger Anker Laden-Andersen.