Fiskeristyrelsen beregner årsmængder ud fra 1. kvartal

0
Arkivfoto.

Kvotegrundlaget beregnes ud fra en estimeret årsmængde, der fastslås ved, at Fiskeristyrelsen ganger fartøjets kvote for første kvartal 2021 med faktoren 2,9.

Fiskeristyrelsen stiller krav til torskefiskere i Skagerrak og Nordsøen om, at de har tilstrækkeligt kvotegrundlag ud fra årsmængde. For 2021 er kvoten for torsk i både Nordsøen og Skagerrak dog indtil videre kun fastsat for 1. kvartal, og det giver udfordringer for en række fartøjer med at leve op til kravene om tilstrækkeligt kvotegrundlag, skriver Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse.

Da bekendtgørelsen blev udarbejdet, blev niveauerne fastsat ud fra en forventning om, at kvoterne normalt fastsættes for et år. I bekendtgørelsen beregnes kvoteniveauer for torsk derfor ud fra fartøjernes ”årsmængder”. Bekendtgørelsen tager ikke højde for en situation, hvor kvoterne ikke er fastlagt for hele året.

Fiskeristyrelsen vil derfor beregne opfyldelse af krav til kvotegrundlag i både procent og ton ud fra en estimeret årsmængde. Den estimerede årsmængde fastslås ved, at Fiskeristyrelsen ganger fartøjets kvote for første kvartal 2021 (tillagt lejede mængder eller fratrukket udlejede mængder) med faktoren 2,9.

Fiskeristyrelsen vil herefter anvende den estimerede årsmængde. Den estimerede årsmængde vil blive anvendt i 1. kvartal, eller indtil de endelige kvoter bliver fastlagt for hele året, og den skal alene anskues i relation til torskebekendtgørelses bestemmelser og betyder ikke, at fiskerne kan fiske udover den reelle kvote, der er til rådighed for 1. kvartal.

Der tages ikke udgangspunkt i en faktor på 4 (antallet af kvartaler på et år), da der tages højde for de forventede reduktioner af torskekvoten for 2021 sammenlignet med 2020, der følger af såvel Brexit-aftalen samt den biologiske rådgivning.

Læs mere om den gældende danske torskeplan og bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her