Svenskere klager over Lynetteholmen

0

Svenske myndigheder frygter, at havstrømmen i Øresund vil blive ændret som følge af byggeriet af Lynetteholmen.

Den statslige myndighed Skåne Len er bekymret for, at opførslen af Lynetteholmen på Refshaleøen vil ændre havstrømmene i Øresund. Konkret frygter de svenske myndigheder, at vandstrømmen gennem Øresund vil falde med en kvart procent, og at tilførslen af saltvand til den udfordrede Østersø vil falde med næsten det samme, og at det vil medføre risiko for et fald i tilførslen af iltrigt vand. Det skriver Søfart.

– Det, som gør os allermest bekymret, er effekten på strømdynamikkerne. Selv hvis vi tager dem på ordet i VVM’en og antager, at vandgennemstrømningen bliver en kvart procent, som det fremgår, er det en enorm ændring, som vil have en kæmpe indflydelse. Og i VVM’en beskrives det ikke, hvad de større konsekvenser af dette kan blive for Øresund og Østersøen, siger Carl Lindqvist, som er vandadministrator i Skåne Len.

Skåne Len er ikke ene om at være kritisk overfor byggeriet af Lynetteholmen. Da VVM-redegørelsen blev præsenteret i december, udtrykte Alternativets talsmand for Lynetteholmen i Københavns Borgerrepræsentation, Kim Hjerrild, sin skepsis, og medlem af kommunens Teknik- og Miljøudvalg for Enhedslisten, Gorm Anker Gunnarsen, kaldte det for “dødens pølse”. De kritiserede især, at byggeprojektet, der i 2070 skal give 35.000 nye boliger og et stormflodsværn, kommer til at støje i det meste af København og forstyrre og fortrænge fuglehabitater, og at en stor mængde lastbiler hver dag i årevis vil drøne gennem byen