Nyt laboratorium skal løse strid om jomfruhummerfiskeri

Arkivfoto
Arkivfoto

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement

today popular

Foto Twitter Dominic Dyer
Fire spækhuggere skudt - Sælger kødet for 50 kroner kiloet
Torsk
Trods små torskekvoter: Fiskere får ikke hjælp fra ministeren
gitte henning ny
Kæmpe formuer - Her er landets rigeste fiskere
Millionbøde og fængsel: Krav om hårde straffe i Dan-Bunkering-sag
Millionbøde og fængsel: Krav om hårde straffe i Dan-Bunkering-sag
Kok dræber kaptajn ombord på bulk carrier
Kok dræber kaptajn ombord på bulk carrier

Et nyt laboratorium skal give bedre sameksistens mellem vindmøller, solceller og natur gennem forskning og test. Det skal blandt andet hjælpe på stidigheder som den mellem jomfruhummerfiskere og havvindmøllepark.

Flere vind- og solprojekter bliver i disse år droppet, stærkt forsinket eller udfordret. En af de væsentligste årsager hertil er, at anlæggene vurderes til at skæmme natur eller ødelægge biodiversiteten i de områder, hvor de planlægges opført.

Men grønne energianlæg kan i mange tilfælde godt eksistere sammen med natur og dyreliv, man skal bare vide hvordan. Det mener de to største organisationer inden for energiområdet, Wind Denmark og Dansk Energi, der nu tager initiativ til et Laboratorium for Sameksistens, CO-EX Lab, hvor løsningerne skal findes ved hjælp af forskning og indsamling af data fra relevante grønne energi-projekter.

“Vi har brug for at opstille meget mere vind og sol, hvis vi skal nå vores klimamål. Meget mere. Og lige nu går det nærmest baglæns. Derfor tager vi nu dette initiativ, for vi er overbeviste om, at mange grønne projekter bremses eller standses unødigt. Biodiversitet og grønne energianlæg kan og skal leve side om side, men vi mangler data og reel udvikling af løsninger – det får vi med dette initiativ,” siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef for VE, Dansk Energi.

“Hvis vi både skal løse klima-, natur- og biodiversitetskrisen, er det bydende nødvendigt, at naturhensyn og klimahensyn bliver hinandens medspillere fremfor modspillere. En af de største barrierer herfor er det meget sparsomme og ofte gamle vidensgrundlag, der findes om VE-anlægs påvirkninger af natur og dyreliv,” siger afdelingschef Lea Bigom Wichmand, Wind Denmark blandt andet.

Ifølge Wind Denmark og Dansk Energi findes der allerede relevante projekter i Danmark, der vil være oplagte case-områder for CO-EX Lab.

Eksempelvis skånsomt jomfruhummerfiskeri ved den kommende Hesselø havvindmøllepark eller havvindmøllefundamenters effekt på fisk og havpattedyr. På land kunne det være særligt relevant at se på flagermus og visse fuglearter, herunder særligt VE-anlægs påvirkning på yngle- og rastepladser og fourageringsmuligheder, eller om arealer, hvor der står VE-anlæg kan bidrage til øget biodiversitet og skabe nye levesteder for insekter, dyr og planter ved fx at etablere levende hegn, frugtlunde og vandhuller.

“Der etableres rigtig meget ny VE-kapacitet den kommende tid – ikke kun i Danmark, men i hele verden. Den konkrete nye viden, som vi kan opnå i de mange mulige danske case-områder, er derfor meget værdifuld for de mange VE-anlæg, der skal etableres rundt omkring i verden. Som den første af sin art kan det initiativ potentielt inspirere andre til at følge trop og blive endnu et dansk udstillingsvindue for ansvarlig grøn omstilling i ordets bredeste forstand,” siger afdelingschef Lea Bigom Wichmand, Wind Denmark.

To udviklere har allerede budt ind med VE projekter. European Energy stiller Omø Syd Havvindmøllepark til rådighed som test-projekt, hvor man kan indsamle data om, hvordan fuglelivet påvirkes af vindmølleparken samt hvilke muligheder og løsninger, der kan findes for sameksistens mellem fugle og vindmøller.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR THIS WEEK

Foto Twitter Dominic Dyer
Fire spækhuggere skudt - Sælger kødet for 50 kroner kiloet
Foto Royal Arctic Line
Royal Arctic Line sender atter skib til Antarktis
Torsk
Trods små torskekvoter: Fiskere får ikke hjælp fra ministeren
gitte henning ny
Kæmpe formuer - Her er landets rigeste fiskere
Kok dræber kaptajn ombord på bulk carrier
Kok dræber kaptajn ombord på bulk carrier

RELATED POSTS