Dansk havn med opløftende tal: Fisk for over 1 milliard

0
Foto: Hanstholm Havn

På trods af store udfordringer for fiskeriet med både coronapandemien og Brexit, så er det alligevel lykkes Hanstholm Havn at slippe igennem 2020 med et “tilfredsstillende” resultat.

2020 har været et udfordrende år for fiskeriet – og dermed også for fiskerihavnene, som har været påvirket af Brexit-forhandlinger og Covid-19, der har kastet en skygge over dansk fiskeri. Alligevel har Hanstholm Havn formået at levere et tilfredsstillende resultat, hvor kombinationen af fisk over kaj og fisk tilført med lastbil for salg på auktion endnu engang har rundet 1 milliard kroner, alt imens en stigende mængde gods er gået over kaj.

Aktiviteten på Hanstholm Havn har i løbet af 2020 været mærket af ikke alene langstrakte Brexit-forhandlinger, men også en altoverskyggende Corona-epidemi, hvor især restaurationsbranchens nedlukning har ramt fiskeindustrien hårdt og påvirket efterspørgsel på fisk. Trods et år præget af COVID-19 og Brexit som tvungne realiteter, har Hanstholm Havn alligevel formået at holde et pænt og forventet niveau med en bruttofortjeneste på 21,9 millioner mod 26,2 millioner i 2019.

Med årets udfordringer in mente var det derfor en tilfreds bestyrelse, der i går godkendte Hanstholm Havns regnskab for 2020 under et ordinært bestyrelsesmøde i Hanstholm:

“Hanstholm Havn har i 2020 formået at fastholde et flot aktivitetsniveau trods massive udfordringer, der mere end nogensinde før har gjort det nødvendigt for fiskeribranchen at være omstillingsparat og have vilje til at sejle mod lyset trods massiv modvind. At Hanstholm Havn under et så udfordrende år alligevel evner at cementere sin position som en af landets absolut førende fiskerihavne, vidner om en driftig og sund havn, som evner at holde hjulene i gang trods en generel usikkerhed på markedet,” lyder det fra havnens bestyrelsesformand, Martin Vestergaard.

Konsumfiskeriet har i 2020 været præget af stor usikkerhed forbundet med ikke alene langstrakte Brexit-forhandlinger, men også store nedlukninger forårsaget af COVID-19, hvor restaurationsbranchen som betydelig aftager af konsumfisk har været hårdt ramt. Det har påvirket både udbud og efterspørgsel og resulteret i, at færre fisk er blevet omsat og til en lavere gennemsnitspris. Hvor der i 2019 gik 33.578 ton konsumfisk over kaj i Hanstholm Havn til en værdi af 664.225 millioner kroner, er tallet for 2020 reduceret til 25.683 ton fisk til en værdi af 463.547 millioner kroner.

Til gengæld har industrifiskeriet i 2020 opnået en markant fremgang, da hele 162.941 ton er gået over kaj i Hanstholm, hvilket er en stigning på 50 procent set i forhold til 2019, hvor kvotereguleringer ramte industrifiskeriet hårdt og afspejlede sig i en samlet mængde på 107.991 ton. Samtidig har kiloprisen holdt et flot niveau, hvilket bringer værdigrundlaget af industrifisk op på 331.529 millioner kroner mod 213.105 millioner kroner i 2019.

Tillagt skaldyr, sild og årets tilførsler af konsumfisk med lastbil for salg på Hanstholm Fiskeauktion har Hanstholm Havn således præsteret et flot år med fisk til et samlet værdigrundlag på 1,06 milliarder kroner. Hertil kommer en stigende mængde gods over kaj, som er steget fra 256.552 ton i 2019 til 315.863 ton i 2020, hvilket primært afspejler sig i en øget import af sten, grus og søral.

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her