Kommune må ikke træffe beslutning om fjernelse af havneanlæg

Kommune må ikke træffe beslutning om fjernelse af havneanlæg

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement

today popular

DCIM101MEDIADJI_0478
Se billederne: DanFish International er slut for denne gang
Foto MSC
Behov for hurtig indsats for at beskytte fiskebestande i Atlanterhavet
DCIM101MEDIADJI_0387
Se billederne: 2378 besøgende på DanFish's første dag
Foto Fiskeristyrelsen Facebook 2
Sæler contra fiskere
Her er Verdens nye største containerskib
Her er Verdens nye største containerskib

Kommune må ikke træffe beslutning om fjernelse af havneanlæg

En juridisk redegørelse understreger, at Aabenraa Kommune kun kan planlægge på land og ikke kan planlægge på søterritoriet, hvilket alene Kystdirektoratet kan.

Aabenraa Kommune har fået udarbejdet en juridisk redegørelse om kommunens handlemuligheder, efter at Planklagenævnet i en afgørelse i maj har ophævet Aabenraa Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 26 – også kendt som Lokalplan Loddenhøj. Den juridiske redegørelse er udarbejdet, fordi Planklagenævnets afgørelse har den konsekvens, at kommunen skal forholde sig til, hvad der skal gøres på baggrund af afgørelsen.

Af redegørelsen fremgår, at det vil være vanskeligt for kommunen at vinde en retssag, mens det også fremgår, at det er vanskeligt at få Planklagenævnet til at genoptage sagen, hvorfor ingen af disse to muligheder anbefales. Redegørelsen belyser også, at afgørelsen alene har konsekvenser for det, kommunen kan planlægge for, og her bliver det understreget, at kommunen kun kan planlægge på land og ikke kan planlægge på søterritoriet.

“Den juridiske redegørelse slår meget klart fast, at det alene er Kystdirektoratet, der kan planlægge for det, der sker på søterritoriet. Det betyder også, at vi ikke kan eller må træffe beslutninger om fjernelse af havneanlægget, da det er placeret på søterritoriet,” siger Ditte Lundgaard Jakobsen, direktør for Plan, Teknik & Miljø i Aabenraa Kommune, og uddyber:

“Det, vi som kommune skal træffe beslutning om, er altså, hvordan vi vil lovliggøre det, der er på land, som jo primært er parkeringspladsen. Det betyder, at vi har to muligheder – enten retlig lovliggørelse, som kræver en ny lokalplan eller landzonetilladelse, eller en fysisk lovliggørelse, som betyder, at parkeringspladsen skal fjernes.”

“Inden den endelige afgørelse herom træffes, vil vi dog afvente Kystdirektoratets afgørelse i forhold til, om jollehavnen kan få lov at blive eller ej. Den beslutning, forventer vi nemlig, kan få indflydelse på, hvordan vi eventuelt kan retlig lovliggøre parkeringspladsen,” siger Ditte Lundgaard Jakobsen.

(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR THIS WEEK

DAnmarks Fiskeriforening PO
Så er den nye fiskeriaftale i havn - Se hvor lidt, der må fiskes
DCIM101MEDIADJI_0387
Se billederne: 2378 besøgende på DanFish's første dag
DCIM101MEDIADJI_0478
Se billederne: DanFish International er slut for denne gang
Fisketrawler
Hver fisk kan kun fanges én gang
Her er Verdens nye største containerskib
Her er Verdens nye største containerskib

RELATED POSTS