Ny rapport: Så meget påvirker offshore-industrien fiskeriet

0
Arkivforo: zachary Theodore / Unsplash

En ny rapport konkluderer den danske olie- og gasproduktions potentielle miljøpåvirkninger på havmiljøet i Nordsøen.

Rapporten ”Effects of oil and gas production on marine ecosystems and fish stocks in the Danish North Sea” er resultatet af et litteraturstudie af den danske olie- og gasproduktions potentielle påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen med fokus på økosystemer og fiskebestande.

Studiet fokuserer alene på potentielle påvirkninger fra den danske olie- og gasindustri og omfatter de forskellige faser af olie- og gasproduktionen, herunder efterforskning, installation, drift og nedlukning.

Rapporten konkluderer, at de største påvirkninger på havmiljøet fra den danske olie- og gasproduktion stammer fra udledninger af produceret vand – det vil sige vand fra brøndene, som dannes, når der produceres olie og gas, og som indeholder kemikalier og olierester, emissioner til atmosfæren fra afbrænding af gas med efterfølgende potentiel aflejring til havmiljøet samt generering af undervandsstøj.

Mulige negative påvirkninger på fiskebestande i områder med forskellige intensiteter af udledt produceret vand er blevet undersøgt i en matematisk model. Denne analyse viste ingen negativ indvirkning af olie- og gasproduktionen på fiskebestandene.

Der er samtidig foretaget en analyse af de kumulative påvirkninger af forskellige menneskelige aktiviteter. Resultaterne indikerer, at de største påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen stammer fra kommercielt fiskeri, tilførsel af næringsstoffer og forurening med miljøfarlige stoffer.

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her