Maritim Analyse – Global kontraktstandard for skibsombygning ser dagens lys

Maritim Analyse – Global kontraktstandard for skibsombygning ser dagens lys

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement

Populære idag

Fiskekasserne på Thyborøn Fiskeauktion
Fiskefassefarce - Fiskeauktionerne vil have politikerne på banen
Fiskekasser på Thyborøn Fiskeauktion
Farce hos Fødevarestyrelsen - Sag om fiskekasser trækker ud
Henning Kjeldsen
Opgiver at anke til Højesteret - Henning Kjeldsen vinder retssag
Sådan placeres fiskekasser under sortering på en fiskeauktion i Holland
Det siger lovgivningen om fiskekassernes placering
Foto DTU Aqua
Kystbeskyttelse med kunstige rev skal testes på Samsø

Maritim Analyse – Global kontraktstandard for skibsombygning ser dagens lys

Danske Maritime tegner et øjeblikkeligt billede af industrien samt dens udfordringer og behov. Her bringer vi et uddrag af analysen.

Baltic and International Maritime Council (BIMCO) har netop udgivet Conversioncon, som er den første globale kontraktstandard for ombygningen eller konverteringen af skibe. Formålet med den nye standard har været at skabe en kontrakt for de juridisk komplicerede ombygningskontrakter, som både rederierne og værfterne kan bakke op om.

Arbejdet med udformningen af arbejdet har været undervejs i to år, hvor chefjurist fra Danske Maritime, Adam Goldschmidt, har været en del af arbejdsgruppen. Denne består også af repræsentanter fra Exmar Offshore (Belgien), BW Offshore (Singapore), Keppel Offshore & Marine (Singapore), Lloyd Werft Bremerhaven (Tyskland), West of England P&I Club (England) og Ince Gordon Dadds LLP (England).

Flere af Danske Maritimes medlemsvirksomheder har bidraget med værdifuldt input til kontrakten, som er velegnet at benytte ved store ombygningsprojekter. Danske Maritime forestiller sig på den baggrund, at mange skibsredere vil foretrække at benytte disse vilkår i forbindelse med fremtidige kontraktforhandlinger.

Bimco, som historisk er kendt for udviklingen af utallige befragtningsaftaler, har over de senere år udviklet en række kontrakter for håndteringen af diverse tonnage transaktioner. Blandt andet skibsbygning, skibsfinansiering, reparation og ophugning samt for køb og salg af eksisterende tonnage. Conversioncon indgår i denne nu nærmest komplette kategori af moderne standardkontrakter for den type skibstransaktionerne.

I kontrakten reguleres blandt andet opdragets omfang, finansieringen af byggeriet, værftets leveringer, designansvaret og forhold omkring tilbageleveringen af det ombyggede skib til rederen.
Skibskonverteringerne udgør et alternativ til at bygge nyt, har en væsentligt kortere leveringstid og er langt billigere. Ved at udskyde en afløsende nybygningsordre en årrække, kan Conversioncon også siges at understøtte en bedre kapacitetsudnyttelse af eksisterende tonnage.

Conversioncon er skrevet primært for at regulere de store ombygningsprojekter. Det er muligt, at kontrakten også kan benyttes til opgaver som består i ”modifications”, ”upgrades”, ”retrofittings” og ”refurbushishments”, men man bør være opmærksom på, at reguleringen i Conversioncon er forholdsvist detaljeret og omfattende.

Ombygningsarbejderne er centrale for den grønne omstilling af skibsfarten, som således også kan faciliteres af den nye standardkontrakt. Såvel den bedre kapacitetsudnyttelse som den grønne omstilling er højaktuel og nyder international politisk bevågenhed. I øvrigt er skibskonverteringskontrakterne nærmest uomtalte i den juridiske litteratur.

Skibskonverteringskontrakterne, som dækker over byggeprojekter af særdeles forskellig karakter, byder på en række principielle juridiske udfordringer. Det skyldes, at ombygningen indeholder elementer og mekanismer, som for visse elementers vedkommende genfindes i skibsbygningskontrakterne, mens andre kontraktuelle forhold naturligt optræder i reparationskontrakterne, og der derudover findes ligheder mellem ombygningsprojekter og erhvervelse af eksisterende tonnage.

Imidlertid er kontraktstandarderne, som benyttes i forbindelse med disse øvrige skibstransaktioner, uegnede til at regulere ombygningen af et skib.

På grund af skibskonverteringernes sammensatte karakter har udfordringen bestået i at forfatte en velegnet kontraktuel hybrid. Skibskonverteringskontrakterne, som benyttes i dag, har ofte en ”ad hoc”-karakter og består gerne af en tilpasset reparationskontrakt.

Som følge af ombygningsprojekternes meget individuelle karakter, har det i sig selv været en udfordring at definere en skibskonvertering. Derfor bør de involverede parter under alle omstændigheder sikre sig, at det konkrete job beskrives ordentligt og detaljeret i kontrakten.

Du kan læse hele analysen på linket her

The post Maritim Analyse – Global kontraktstandard for skibsombygning ser dagens lys first appeared on Maritime Direct.

Populære denne uge

Henning Kjeldsen
Opgiver at anke til Højesteret - Henning Kjeldsen vinder retssag
Fiskekasser på Thyborøn Fiskeauktion
Farce hos Fødevarestyrelsen - Sag om fiskekasser trækker ud
Hajkutteren Carmelan
Se billederne: 70 tons tung hajkutter til restaurering i Hvide Sande
HG333 Isafold
Så er den her - HG 333 Isafold er ankommet til Hirtshals
Sådan placeres fiskekasser under sortering på en fiskeauktion i Holland
Det siger lovgivningen om fiskekassernes placering

Relaterede artikler