Nyt forskningsprojekt: Kan ålegræs og tang fjerne kvælstof i havet?

Tang skal dyrkes i flere danske fjorde. Foto: Miljøministeriet
Tang skal dyrkes i flere danske fjorde. Foto: Miljøministeriet

Nyheder direkte i indbakken!

Meld dig til vores gratis nyhedsmail og gratis e-abonnement

Populære idag

Klumpfisken på Saltum Strand
Skåret op på Nordsøen - Derfor døde 230 kilo tung klumpfisk
Sjusk i Miljøstyrelsen får ikke minister til at rykke
Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier
Hyldet som ejerleder – Torben Østergaard-Nielsen modtager stor hæder
Hyldet som ejerleder – Torben Østergaard-Nielsen modtager stor hæder
Foto Martec 2
Se billederne: 56 maskinmestre fejret på Martec
René Christensen
Dansk Akvakultur henter DF-politiker som ny direktør

Der skal reetableres ålegræs og dyrkes tang i flere danske fjorde. Det vil gavne dyrelivet i havet, og samtidigt undersøges havplanternes evne til at fjerne kvælstof og fosfor i havet.

Et nyt, stort forskningsprojekt skal undersøge, om ålegræs og tang kan være et effektivt redskab til at fjerne kvælstof fra havmiljøet. Derfor skal der plantes ålegræsskud ved Gamborg, Kolding, Horsens, Odense og Vejle Fjord, og der skal laves storskala-testforsøg med dyrkning af tang i Limfjorden ved Nykøbing Mors.

Det sker som et led i den brede politiske landbrugsaftale fra sidste efterår, hvor partierne blev enige om at reducere kvælstofudledningen med 10.800 tons kvælstof i 2027.

Med aftalen blev der afsat 34 millioner kroner til udviklingsinitiativer for de marine virkemidler – blandt andet ålegræs og tang. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

“Livet under havets overflade i vores kystvande og fjorde er under pres. For der er alt for store mængder næringsstoffer, der finder vej ud i vores vandmiljø. Derfor er vi med den store brede landbrugsaftale fra sidste efterår blevet enige om, at kvælstofudledningen skal reduceres markant. Der er mange initiativer fra aftalen, der er ved at blive til virkelighed og her er forskningsprojektet ét af dem,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Når kvælstof spredes som gødning på markerne, kan en del af det, der ikke optages i afgrøderne, blive udvasket og ende i vandmiljøet. Her virker kvælstof også som gødning – bare for algerne. For mange alger i vandet kan resultere i iltsvind, hvilket kan dræbe plante- og dyrelivet på havbunden.

Konkret går forskningsprojektet ud på, at plante ålegræsskud på havbunden og dyrke tang i anlæg. Områderne hvor der vil blive udført test-forsøg med ålegræs er, Gamborg, Kolding, Horsens, Odense og Vejle Fjord. Det bliver i læ af stenrev og på forskellige vanddybder – som samlet skal belyse, hvor ålegræs kan vokse i dag. Tilsvarende skal der gennemføres storskala-testforsøg med dyrkning af tang, som vil blive udført i Limfjorden ved Nykøbing Mors, og som skal dokumentere miljøeffekterne ved tangdyrkning. I forbindelse med det udplantede ålegræs og dyrkede tang skal forskerne måle planternes optag af kvælstof- og fosfor. Derudover skal det også undersøges om planterne binder CO2 og den eventuelle klimaeffekt skal belyses.

Projektet er samtidigt et naturgenopretningsprojekt, fordi ålegræs og tang er levesteder for både fisk og smådyr, hvilket gavner biodiversiteten.

Resultatet af forskningsprojektet skal indgå, når der i 2023 og 2024 skal gøres status for, hvordan det går med indsatsen for at reducere kvælstof og hvordan en eventuel resterende indsats skal tilrettelægges. Her skal det vurderes, om indsatser med ålegræs og tang kan udbredes til flere steder i landet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære denne uge

Foto Martec 2
Se billederne: 56 maskinmestre fejret på Martec
Sjusk i Miljøstyrelsen får ikke minister til at rykke
Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier
Klumpfisken på Saltum Strand
Skåret op på Nordsøen - Derfor døde 230 kilo tung klumpfisk
Fiskeriminister Jacob Jensen V
Opruster - Fiskeriministeren får ny særlig rådgiver
Første udskibning af vindmøller til Arcadis Ost 1 er gennemført
Første udskibning af vindmøller til Arcadis Ost 1 er gennemført

Relaterede artikler