september 5, 2022

Kraftigt iltsvind rammer store områder af Danmark

Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er hårdest ramt af iltsvind. Iltsvindssituationen midt i august