Anne-Helene Merkelsen

Personsikker brandslukning til søs

Brand om bord hører til blandt de værste scenarier, der kan opstå til havs. Dansk brandslukningssystem, som er personsikkert, kan redde menneskeliv og sikre hurtig