Stefan Holmager Larsen

fisk

Øresund overrasker – Torsken i unik fremgang

Øresund rummer værdifulde økosystemer, men råstofindvinding, dumpning af slam og udledning af næringsstoffer påvirker planter og dyr. Det viser en ny rapport om Øresund. En