Aarhus Universitet

Kraftigt iltsvind rammer store områder af Danmark

Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er hårdest ramt af iltsvind. Iltsvindssituationen midt i august

Så tælles der hvaler i Europa

Hvor mange hvaler, delfiner og marsvin er der i Nordsøen? Det er en af de ting, som en international hval-optælling skal give svar på. Det