Danmark

Dobbelttogter for skoleskibe er sikret

Uddannelses- og forskningsministeren vil afsætte 36 millioner kroner til Skoleskibene Danmark og Georg Stage, så skibene de næste to år kan komme afsted på ekstra

Hjælp med oplysninger om tun i Danmark

DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder personer, der ser tun i havene omkring Danmark, om at indsende oplysninger. Den