Den A.P. Møllerske Støttefond

Demensramte får støtte med maritim donation

Det Danske Filminstitut har med succes testet og udviklet et nyt koncept, ErindringsBio, hvor historiske film indgår i samværet og arbejdet med demensramte. Den A.P.