Flyverhjemmeværnet

Fly indsættes i kontrol af dansk fiskeri

Flyverhjemmeværnet skal fast hjælpe til med flyovervågning af dansk fiskeri. Det oplyser Fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen kan nu gennemføre fiskerikontrol ombord på Flyverhjemmeværnets Britten-Norman Defender-fly. Det står