ICES

ICES skal rådgive Storbritannien

Årligt vil Storbritannien modtage rådgivning fra ICES om tilstanden i samt menneskers indvirkning på Nordatlanten. International Council for the Exploration of the Sea (ICES) og