Iltsvind

Iltsvind halveret på en måned

Fra sidst i oktober til sidst i november blev iltsvindet reduceret markant. Det samlede areal med iltsvind i november var meget mindre end i oktober