Iltsvind

Kraftigt iltsvind rammer store områder af Danmark

Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er hårdest ramt af iltsvind. Iltsvindssituationen midt i august

Iltsvind halveret på en måned

Fra sidst i oktober til sidst i november blev iltsvindet reduceret markant. Det samlede areal med iltsvind i november var meget mindre end i oktober