Kysttillæg

Fiskeristyrelsen uddeler kysttillæg

Fiskeristyrelsen har uddelt kystfiskertillæg baseret på midlertidige kvoter. Mængderne vil blive genberegnet, når kvoterne 2021 er på plads. Fiskeristyrelsen har den 20. januar 2021 uddelt