Miljø

Ny nødhjælp til Odense Fjord

Første forsøg med udplantning af ålegræs gik ikke så godt, men nu gøres nyt forsøg. 1.250 ålegræsskud er den seneste uge blevet plantet i Odense