Øresund

fisk

Øresund overrasker – Torsken i unik fremgang

Øresund rummer værdifulde økosystemer, men råstofindvinding, dumpning af slam og udledning af næringsstoffer påvirker planter og dyr. Det viser en ny rapport om Øresund. En

Fakta om de nye danske stenrev

Regeringen og et politisk flertal har besluttet at etablere fem stenrev i de danske farvande. De skal ligge i Køge Bugt, ved Nivå Strandpark, nord

By & Havn optimerer budgettet for Lynetteholm

Stigende materialepriser og større bæredygtighedskrav har betydet, at By & Havn har optimeret anlægsbudgettet for Lynetteholm. Det sker for at ruste projektet i et usikkert

Opsigtsvækkende forslag: Sænk skibe i Øresund

Gamle skibsvrag på havbunden kan være en gave for dyrelivet og fremme havmiljøet. Derfor foreslår havbiolog og akvariechef på Øresundsakvariet i Helsingør, Jens Peder Jeppesen,