Polar Seafood

Polar Seafood med stort overskud i 2020

Den grønlandske fiskerikoncern Polar Seafood er kommet igennem 2020 med et overskud på hele 233 millioner kroner. Den grønlandske næststørste fiskerivirksomhed, Polar Seafood, er kommet