Redningsopgaver

Danmark skal have ny skibstype til Søværnet

Søværnet skal have nye patruljeskibe, der vil kunne løse langt flere typer af opgaver end de nuværende. Derfor igangsætter forsvarsministeriet nu et udviklingsprojekt af den