Tilstandsrapport

Sådan står det til med Danmarks kystvande

De nye vurderinger af tilstanden for Danmarks kystvande bygger på udvidede data og giver derfor et opdateret grundlag for arbejdet med den kommende vandområdeplan. Miljøstyrelsen