World Economic Forum

Verdensklasse: Så effektive er Danmarks havne

Danmarks havne er de femte mest effektive i verden, nummer tre i Europa. ”Verdensklasse,” mener Danske Havne. ”Det er jo, i bogstavelig forstand, verdensklasse!,” siger